BETRAGTNINGER OM SKABERKRAFT OG KREATIVITET  

Skabende udtryk har altid eksisteret til alle tider og i alle kulturer.
At skabe er en dyb, dyb trang i os og en af de vigtigste måder, hvorpå vi kan opleve og erfare os selv i verden.

SKABERKRAFT:
Skaberkraften er allesteds nærværende i dig ALTID!
Det er kilden, essensen, kernen i dit inderste væsen.
Det er kimen i det, du er skabt af, og som forbinder dig med alt i verden.

Det er udelukkende et spørgsmål om din evne til at skabe bevidst adgang til dén.
At transformere det der blokerer til en energi, der samarbejder med skaberkraften, og dermed giver flow i dit væsen og til dit udtryk i verden.

Kraften går igennem de kanaler, den kan.

KREATIVITET:
Kreativitet er det i dig, som evner at transmittere skaberkraften ud i verden, den fungerer som en slags radiosender.
Dette kan foregå på milliarder af måder.
Vi har alle sammen muligheden for at være kreative.
Det er kun et spørgsmål om at åbne for det.

TREENIGHEDEN OMKRING SKABERKRAFTEN OG KREATIVITETEN
De tre hovedfacetter, som har afgørende betydning for kraftens mulighed for at bevæge sig ud i verden:

– TALENT =
Mulige potentialer der kan være kanaler, hvor igennem skaberkraften kan flyde. Herunder hører både de erkendte talenter og de sovende potentialer, som kan være mulige endnu uudlevede talenter. Det er dét, vi opdager, at vi har en særlig evne for. Det kan være en særlig stemme, en særlig evne til at connecte med lyd, billeder, bevægelse eller historiefortælling m.vid. Det starter måske tidligt i livet, som noget vi er specielt tiltrukket af, eller noget der falder os nemt, naturligt og glædeligt.

– REDSKABER, DYGTIGGØRELSE, UDDANNELSE =
Teknikker og tillærte egenskaber der er med til at understøtte talentet. Det kan være at lære at synge, spille et instrument, undervise, tegne, skrive m.vid. Her ligger alle former for skoling og uddannelse, hvor vi dygtiggør os og forfiner vores evne til at udtrykke vores talenter.

– MESTRINGEN AF VORES VÆSEN
(the missing link) =

Træning i og bevidsthed om vores væsens anatomi og forståelse for, at vores tilstand er noget, vi kan mestre og ikke behøver at være prisgivet i forhold til.
Kreative mennesker og kunstnere har altid kendt til vejen ind til kraftcenteret i vores indre. Men uden redskaber og en dybere forståelse af, hvad det er der sker i vores væsen, har mange oplevet at vejen ind til dér, hvor skaberkraften flyder frit, kan være meget pinefuld og blokeret.
Nøglen ligger i
– bevidst arbejde med vores indre
– udvikling af indsigt i hvad der blokerer vejen ind, og evnen til at transformere blokeret energi, så vi kommer hjem i kontakt med vores sande skaberudtryk.

“Jeg har følt mig meget set og hørt, og er blevet mere opmærksom på, hvor jeg spænder ben for mig selv, hvordan jeg skal nære min kreativitet og skaberkraft, og at øve mig i at anerkende de skridt jeg tager, og se hvad det er jeg gør, når jeg arbejder med min kunst.”
Trine Saugmann

Billedkunstner / Tekstilformgiver

 

SKAL VI MØDES? RING FOR EN UFORPLIGTENDE SAMTALE ELLER SKRIV TIL MIG!

KONTAKT NU